Sách kinh tế

"Phi thương bất phú" - kinh tế là ngành giúp bạn có thể giàu và kiếm tiền nhanh nhất. Nhưng để làm được kinh tế giỏi cần rất nhiều thời gian và công sức trau dồi, luyện tập. Vậy nên những cuốn sách trong tủ sách này là vô cùng cần thiết dành cho bạn nếu muốn giỏi nhanh hơn trong lĩnh vực kinh tế và giàu nhanh hơn những người khác.